Quy chế sản xuất kinh doanh và kinh tế xã hội Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510
ĐIỀU 1: QUY CHẾ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH
I. TỔ CHỨC SẢN XUẤT
II. QUẢN LÝ SẢN XUẤT
ĐIỀU 2: QUY CHẾ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH
1. Công tác kế hoạch doanh nghiệp
2. Công tác quản lý hợp đồng kinh tế
3. Công tác thanh quyết toán công trình
4. Công tác giao khoán cho đội công trình
ĐIỀU 3: QUY CHẾ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
I. QUẢN LÝ CHI PHÍ
II. QUẢN LÝ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH VỚI ĐƠN VỊ THI CÔNG
ĐIỀU 4: QUY CHẾ QUẢN LÝ KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG
1. Quản lý hồ sơ thiết kế, quản lý chứng chỉ kỹ thuật
2. Lập thiết kế tổ chức thi công
ĐIỀU 5: QUY CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
I. TIẾP NHẬN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
II. CHẾ ĐỘ NGHỈ LỄ, NGHỈ PHÉP
ĐIỀU 6: QUY CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG
1. Tiền lương của một công trình
2. Tiền lương của cơ quan
3. Lương công nhân cơ giới
ĐIỀU 7: QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
1. Vay vốn thi công công trình
2. Thanh quyết toán vốn vay
ĐIỀU 8: QUY CHẾ QUẢN LÝ VẬT TƯ, THIẾT BỊ, XE MÁY
1. Công tác kế hoạch sửa chữa thiết bị, xe máy
2. Điều vận và quản lý xe, máy thi công
ĐIỀU 9: QUY CHẾ QUẢN LÝ CHI PHÍ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI, TIẾP KHÁCH, HỘI HỌP
1. Chế độ công tác
2. Chi phí tiếp khách làm việc tại công ty
ĐIỀU 10: QUY CHẾ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH - Y TẾ
I. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
II. QUẢN LÝ Y TẾ
ĐIỀU 11: QUY CHẾ ƯU ĐÃI NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
I. ĐỐI VỚI NGƯỜI VỀ HƯU
II. ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỘT LẦN
III. CÔNG TÁC TỪ THIỆN, HỖ TRỢ NHỮNG GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN VỀ HƯU CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, KHEN THƯỞNG CON EM HỌC GIỎI
IV. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, TAI NẠN LAO ĐỘNG
V. CHO CÁN BỘ CNV VAY TIỀN LÀM NHÀ
ĐIỀU 12: QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
1. Đào tạo công nhân kỹ thuật
2. Đào tạo cán bộ tại chức
3. Các lớp nghiệp vụ công nhân hàng năm
ĐIỀU 13: QUY CHẾ THƯỞNG PHẠT CHO CÁC HĐ SXKD VÀ MỘT SỐ ƯU ĐÃI TRONG TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KHKT VÀ CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ
1. Thưởng
2. Phạt
ĐIỀU 14: QUY CHẾ MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VỚI ĐẢNG ỦY VÀ CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG
I. QUAN HỆ GIỮA HĐQT, GIÁM ĐỐC VỚI BCH ĐẢNG ỦY
II. QUAN HỆ GIỮA HĐQT, GIÁM ĐỐC VỚI BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY
III. QUAN HỆ GIỮA HĐQT, GIÁM ĐỐC VỚI BCH ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY
ĐIỀU 15: HIỆU LỰC THI HÀNH

Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510: Download toàn bộ nội dung Quy chế tại đây.

 
  
TIN LIÊN QUAN  TIN LIÊN QUAN

  
 TIN TỨC NỔI BẬT
 CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
 THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
 THÀNH TÍCH & DANH HIỆU
 VIDEO SỰ KIỆN

Cầu Đại Ngãi - Dự án Đường Nam Sông Hậu (Tỉnh Sóc Trăng)
|<<    <   
[1]2345
   >    >>|
 Lượt truy cập
  

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510
Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3 889 529 - 3 882 151 / Fax: (0258) 3 882 634
Email:
 congty510@510.vn & PhongTCHC510@gmail.com

  Đăng Nhập